Türkçe
 
 

celo-online (www.celo-online.de) sitesine katılımla ilgili kullanım şartları 24.10.2014 tarihli nüsha

 1. Apontis GmbH firması celo-online.de ile ileri seviye eğitim rehberliği konusunda serbestçe erişilebilen bir platform sunmaktadır.
 2. celo-online kullanıcıya kendi bilgi, beceri, yetkinlikleri, yeterliklerini ve ileri seviye eğitimlerini hazırlanmış pozisyon profillerinden oluşan kapsamlı bir katalog yardımıyla, her bir profesyonel göreve karşılık gelen yetkinlik ve beceri gereksinimlerini tam olarak tanımlamak ve bunlardan bireysel ileri seviye eğitim tavsiyeleri çıkarma imkânı sunar.
 3. Bu platformun kullanılması için ücretsiz kaydolmak gereklidir. Kullanıcı e-posta adresini kaydettirerek teyit verdiğini beyan eder. Kullanıcılar, kişisel verilerin korunması kanununa göre koruma altındaki kişisel bilgilerinin celo-online yardımıyla işlenebileceğini bilmektedir. Celo-online kişisel verilerin korunması kanunundaki hükümleri dikkate almaktadır. Celo-online sitesine kaydedilmiş verilerin celo-online sitesinin belirlenen amacına uygun işletiminden farklı amaçlarla kullanılmasına izin verilmez.
 4. Her kullanıcıya bireysel bir parola verilmektedir. Parolaların yönetimi kullanıcıya düşmektedir. Parolalar tüm kullanıcılar tarafından kendi takdirine göre değiştirilebilir. Kullanıcı, kendi parolalarının çok gizli tutulmasından ve üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişime karşı güvenliğini sağlamakla sorumludur. Kullanıcı, parolasının üçüncü bir şahıs tarafından öğrenilmiş olduğu veya üçüncü bir şahsın kullanıcının erişimini izinsiz kullandığı hakkında şüphesi olduğu takdirde, kullanıcı, parolayı derhal değiştirmek ve Apontis GmbH firmasına derhal yazılı bilgi vermekle yükümlüdür.
 5. celo-online sitesinin çalışması için gerekli verilerin (örn. mesleki eğitim) girilmesi kullanıcının görevidir.
 6. Kullanıcının iletişim formları veya iletişim adreslerini (kurs veren firmaların ve kurs bilgilerinin) herhangi bir yolla ticari reklamı yayma amacıyla kötüye kullanması yasaktır. Buna özellikle ticari sayfalara ait URL'lerin çoklu yayılması dahildir. Kullanıcı kayıt yaptırarak bu reklam yasağına aykırı davrandığı belirlendiği takdirde tazminat ödemek zorunda kalabileceğini kabul etmektedir.
 7. Kullanıcının celo-online sitesine erişimine sadece piyasadaki İnternet tarayıcılarıyla ve öngörülen fonksiyon kapsamı çerçevesinde müsaade edilir. Apontis GmbH firmasının önceden yazılı muvafakati olmadan makine seviyesinde erişim ve değerlendirmeler yapılması yasaktır.
 8. Kullanıcılar celo-online sitesinin çalışma şeklini değiştiren, genişleten veya tehlikeye atan hiçbir yazılım veya başka teknik ekipman kullanamazlar.
 9. Apontis GmbH firması bir kullanıcının celo-online sitesini müsaade edilmeyen bir şekilde kullandığı veya yetkisiz bir üçüncü şahsın bir kullanıcının erişimini kullandığı konusunda somut dayanaklara sahip olduğu takdirde, Apontis GmbH durumun açıklığa kavuşmasına kadarki sürede erişimi durdurma hakkına sahiptir. Apontis GmbH firması cezai yargı yollarına gitme hakkını saklı tutar.
 10. Kullanıcı her zaman ve kendi takdiriyle Online platform üzerinden Hesabını silebilir.
 11. Bu kullanım koşullarının her bir maddesi diğerinden bağımsızdır: Bu şartların bazı hükümleri geçersiz veya uygulanamaz şekilde değerlendirilmek zorunda olduğu durumda, diğer hükümler geçerliliğini korur.
 12. Kullanıcı celo-online sitesinin sadece bu kullanım sözleşmesi ve kanuni hükümlerle uyum içinde kullanıldığı hususunda güvence verir.

  Kurs veren ve ileri seviye eğitim sunucusunda akredite olmuş firmalar için ileri seviye eğitim sunucusuna katılmakla ilgili kullanım şartları içinde düzenlenmiş başka koşullar geçerlidir.

  https://www.fortbildung-bw.de/wp-content/uploads/2017/09/Nutzungsbedingungen_20160824.pdf
 13. Kurs veren firmalar ileri seviye eğitim sunucusuna katılımla ilgili kullanım şartlarına göre ilan ettikleri bilgilerde bulunan içeriklerden sorumludur. Apontis GmbH celo-online.de altındaki tüm verileri eksiksiz kontrol edememektedir. Apontis GmbH firması, hizmetin kullanıcılarına ait bilgiler ve faaliyetlerden genelde sorumlu değildir.